Đọc Truyện (Longfic) [ VKook] Kookie! Hãy là người yêu của anh nhé. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Longfic) [ VKook] Kookie! Hãy là người yêu của anh nhé.

Tác giả: Siu_VKook

Đọc Truyện

Author : Siu Siu
. Couple : VKook
. Lần đầu viết fic có gì sai sót cứ ném gạch thẳng tay :))))
. Rating : PG-15 , M
. Thể loại: pink, HE , sinh tử văn ( con trai có thể có con ) , ngược nhẹ nhưng chủ yếu pink nhé