Đọc Truyện Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu [HOÀN] + PN - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu [HOÀN] + PN

Tác giả: heoboodangyeu99

Đọc Truyện

Thể loại : Trọng sinh, thiên tác chi hợp, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, cổ trang
Văn Án

Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện bị vạn người phỉ báng, thanh danh tan nát.
Bị sư đệ - kẻ thân cận nhất dẫn người đến tận hang ổ kết liễu.
Tung hoành một đời, lại chết không toàn thây.
Từng là một ma đạo tổ sư nhấc lên tinh phong huyết vũ, chết đi rồi sống lại, lại biến thành một tên...
Não tàn.
Lại còn là một tên não tàn đoạn tụ người người hô đánh!
Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu chư quân có thấy giống như ta.
Hắn quyết định làm một tên não tàn chuyên nghiệp.
Nhưng tu quỷ đạo chứ không tu tiên, mặc ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, Cao Lĩnh chi hoa.

Một khi đã hóa thành nắm cát vàng, tất cả đều thu về dưới trướng, làm việc cho ta, để ta sai sử!

Nguồn PN: https://madaotosufanpage.wordpress.com/
Đăng trên wattpad với mục đích đọc cho tiện, bà con ghé qua cũng dễ đọc full

Danh sách Chap

Chương 6: Kiêu căng (1)

Chương 10: Kiêu căng (5)

Chương 11: Nhã tao (1)

Chương 14: Nhã tao (4)

Chương 15: Nhã tao (5)

Chương 18: Nhã tao (8)

Chương 20: Dương dương (2)

Chương 22: Dương dương (4)

Chương 27: Âm chí (5)

Chương 29: Kiểu kiểu (2)

Chương 30: Kiểu kiểu (3)

Chương 31: Kiểu kiểu (4)

Chương 32: Kiểu kiểu (5)

Chương 33: Thảo mộc (1)

Chương 35: Thảo mộc (3)

Chương 36: Thảo mộc (4)

Chương 37: Thảo mộc (5)

Chương 38: Thảo mộc (6)

Chương 39: Thảo mộc (7)

Chương 40: Thảo mộc (8)

Chương 41: Thảo mộc (9)

Chương 42: Thảo mộc (10)

Chương 43: Giảo Liêu (1)

Chương 44: Giảo liêu (2)

Chương 45: Giảo liêu (3)

Chương 46: Giảo đồng (1)

Chương 47: Giảo đồng (2)

Chương 48: Giảo đồng (3)

Chương 49: Giảo đồng (4)

Chương 50: Giảo đồng (5)

Chương 51: Tuyệt dũng (1)

Chương 52: Tuyệt dũng (2)

Chương 53: Tuyệt dũng (3)

Chương 54 : Tuyệt dũng (4)

Chương 55 : Tuyệt dũng (5)

Chương 56: Tam độc (1)

Chương 57: Tam độc (2)

Chương 58: Tam độc (3)

Chương 59: Tam độc (4)

Chương 60: Tam độc (5)

Chương 61: Phong Tà (1)

Chương 62: Phong Tà (2)

Chương 63 : Ôn Nhu (1)

Chương 64: Ôn Nhu (2)

Chương 65: Ôn Nhu (3)

Chương 66: Trù mâu (1)

Chương 67: Trù mâu (2)

Chương 68: Trù mâu (3)

Chương 69: Tương ly (1)

Chương 70: Tương ly (2)

Chương 71: Tương Ly (3)

Chương 72: Kiệt ngạo (1)

Chương 73: Kiệt ngạo (2)

Chương 74: Kiệt ngạo (3)

Chương 75: Kiệt ngạo (4)

Chương 76: Dạ bôn (1)

Chương 78: Dạ bôn (3)

Chương 79: Lòng son (1)

Chương 80: Lòng son (2)

Chương 81: Lòng son (3)

Chương 82: Lòng son (4)

Chương 83: Lòng son (5)

Chương 84: Lòng Son (6)

Chương 85: Lòng son (7)

Chương 86: Lòng son (8)

Chương 87: Lòng son (9)

Chương 88: Lòng son (10)

Chương 89: Lòng son (11)

Chương 90: Ngụ mị (1)

Chương 91: Ngụ mị (2)

Chương 92: Ngụ mị (3)

Chương 93: Ngụ mị (4)

Chương 94: Ngụ mị (5)

Chương 95: Ngụ mị (6)

Chương 96: Ngụ mị (7)

Chương 97: Ngụ mị (8)

Chương 99: Hận sinh (2)

Chương 100: Hận sinh (3)

Chương 101: Hận sinh (4)

Chương 102: Hận sinh (5)

Chương 103: Hận sinh (6)

Chương 104: Hận sinh (7)

Chương 105: Hận sinh (8)

Chương 106: Hận sinh (9)

Chương 107: Giấu mối (1)

Chương 108: Giấu mối (2)

Chương 109: Giấu mối (3)

Chương 110: Giấu mối (4)

Chương 111: Quên ước (1)

Chương 112: Quên ước (2)

Chương 113: Quên ước (3)

Phiên ngoại 1: Gia yến

Phiên ngoại 2: Lư hương (1)

Phiên ngoại 2: Lư hương (2)

Phiên ngoại 3: Ác Hữu

Phiên ngoại 4: Đoạt môn (1)

Phiên ngoại 4: Đoạt môn (2)

Phiên ngoại 4: Đoạt môn (3)

Phiên ngoại 6: Đài sen (1)

Phiên ngoại 6: Đài sen (2)

Phiên ngoại 7: Vân Mộng