Đọc Truyện (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Male!Yandere x Reader) Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Tác giả: -GalaticDreamer

Đọc Truyện

Lần đầu viết truyện, mong mọi người chiếu cố.

Các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi.

Đây là truyện NAM X NAM, truyện NAM X NAM, là NAM X NAM. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần.

Reader xưng = Y/n: your name. Tên của bạn.

Truyện mang chút yếu tố kinh dị, máu me.

Đem truyện đi đâu không cần hỏi, miễn sao nhớ ghi tên tác giả là được.