Đọc Truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ MẠT THẾ ] HỒI SINH

Tác giả: Yoguruto

Đọc Truyện

Tác giả: Cân.
Thể loại: Mạt thế, dị năng.
Như những motif mạt thế cũ rích khác thôi 😂😂
Cầu không ném đá QAQ

(Link ảnh gốc của bìa http://pinterest.com/pin/750412356634300199/?source_app=android)