Đọc Truyện Mẫu Đơn Của Hắc Báo - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Tác giả: hoadoquyenno12

Đọc Truyện

Tác Giả : Điển Tâm

Thể loại : Ngôn Tình

Số Trang : 19

Trạng Thái : FULL

Edit & Beta: Q vs H

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tranh giành trong giới hắc đạo, ngược thân, ngược tâm, HE.

Số chương: 18 chương . Trong đó 9 chương đầu (thượng) nói về Mẫu Đơn, 9 chương sau (hạ) nói về Hắc Báo.

Tình trạng: Bản gốc (Hoàn). Bản dịch (Hoàn)

Warning: 18+