Đọc Truyện Mau xuyên: Phản diện nam thần cuồng sủng - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mau xuyên: Phản diện nam thần cuồng sủng

Tác giả: CaoHanHan666

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: Chủ thần khoái xuyên: Hắc hóa nam thần sủng sủng sủng

作品: 主神快穿:黑化男神宠宠宠

Tác giả: Vân Tam Tam

作者:云三三

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Ngược tra , 1v1

Converter: Ánh Nguyệt

Editor: Cao Hân Hân và nhóm edit PDNTCS

Beta: Nhóm beta PDNTCS

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng edit: Đang trườn...

Link convert: http://wikidich.com/truyen/chu-than-xuyen-nhanh-hac-hoa-nam-than-su-Weby0e8h7H4Z4aSq

Link bản raw: http://www.soxs.cc/ZhuShenKuaiChuan_HeiHuaNanShenChongChongChong/

P.s: Chào mừng cả nhà lọt hố ! Hắc hắc !

Danh sách Chap

Văn án

Tiết tử

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (1)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (2)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (3)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (4)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (5)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (6)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (8)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (7)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (9)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (10)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (11)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (12)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (13)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (14)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (15)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (16)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (17)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (18)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (19)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (20)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (21)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (22)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (23)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (24)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (25)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (26)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (27)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (28)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (29)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (30)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (31)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (32)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (33)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (34)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (35)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (36)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (37)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (38)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (39)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (40)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (41)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (42)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (43)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (44)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (45)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (46)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (47)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (48)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (49)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (50)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (51)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (52)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (53)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (54)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (55)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (56)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (57)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (58)

Thế giới 1: Hào môn tình thù, gặp Boss hiểm độc (Hoàn)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (1)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (2)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (3)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (4)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (5)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (6)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (7)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (8)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (9)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (10)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (11)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (12)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (13)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (14)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (15)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (16)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (17)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (18)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (19)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (20)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (21)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (22)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (23)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (24)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (25)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (26)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (27)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (28)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (29)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (30)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (31)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (32)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (33)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (34)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (35)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (36)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (37)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (38)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (39)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (40)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (41)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (42)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (43)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (44)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (45)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (46)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (47)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (48)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (49)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (50)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (51)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (52)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (53)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (54)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (55)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (56)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (57)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (58)

Thế giới 2: Vườn trường mê tình, chọc ghẹo nam thần âm quỷ (hoàn)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (1)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (2)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (3)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (4)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (5)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (6)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (7)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (8)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (9)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (10)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (11)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (12)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (13)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (14)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (15)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (16)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (17)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (18)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (19)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (20)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (21)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (22)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (23)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (24)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (25)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (26)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (27)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến: Chọc phải quỷ vương hung tàn (28)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (29)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (30)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (31)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (32)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (33)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (34)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (35)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (36)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (37)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (38)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (39)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (40)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (41)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (42)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (43)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (44)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (45)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (46)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (47)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (48)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (49)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (50)

Thông báo !

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (51)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (52)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (53)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (54)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (55)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (56)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (57)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (58)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (59)

Thế giới 3: Cung đình cấm luyến, chọc phải Quỷ vương hung tàn (Hoàn)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (1)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (2)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (3)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (4)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (5)

Thế giới 4 : Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (6)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (7)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (8)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (9)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (10)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (11)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (12)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (13)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (14)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (15)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (16)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (17)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (18)

Thế giới 4: Tinh quang mật luyến, chọc phải ảnh đế bệnh hoạn (19)