Đọc Truyện [ MAU XUYÊN ] PHÁO HÔI ĐẠI TÁC CHIẾN - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ MAU XUYÊN ] PHÁO HÔI ĐẠI TÁC CHIẾN

Tác giả: Anrea96

Đọc Truyện

Văn án :
Ủy thác giả a: Ngươi muốn so với kia bạch liên càng bạch liên ![ok]
Ủy thác giả b: Ngươi muốn so với kia trà xanh càng bitch ![ok]
Ủy thác giả c: Ta muốn ngươi tự tay đem kia tra nam thiến [o, ni môi ]
Đồng Tâm Lan trong lòng run lên, tự tay thiến? Hệ thống, nhiệm vụ này có thể không tiếp sao?
Hệ thống 0561: Không tiếp? Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ.
Đồng Tâm Lan ngượng ngùng cười, chết đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ là cắt khối thịt mà thôi, nhất thiết thiết !