Đọc Truyện [MĐTS] [Hi Trừng] Nguyện Cùng Người Vạn Kiếp Nên Duyên [ABO] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [MĐTS] [Hi Trừng] Nguyện Cùng Người Vạn Kiếp Nên Duyên [ABO]

Tác giả: NhacThuy

Đọc Truyện

Nguyên Tác: Ma Đạo Tổ Sư.
Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu.
Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư.

Đồng Nhân: Nguyện Cùng Người Vạn Kiếp Nên Duyên.

CP fanship: Lam Hi Thần / Lam Hoán / Trạch Vu Quân X Giang Vãn Ngâm / Giang Trừng / Tam Độc Thánh Thủ (Hi Trừng).
CP Phụ : Vong Tiện, Miên Diên, Hiên Ly, Tang Nghi, Quyết Dao, Truy Lăng, Hàn Nhân, Hiểu Tiết, Tống Ninh.

Thể Loại: Đoản, Đam Mỹ, Cổ Đại, Huyền Huyễn, Chân Tu, Tà Đạo, ABO, Sinh Tử Văn, OCC,1 x 1, Có H, HE, v..v...

Tác Giả Đồng Nhân: Nhạc Thủy (coan ad)
Tình Trạng: Đang Lết (Tạm DROP đến khi ad đọc lại xong nguyên tác).

Source: nền Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi.

*Cảnh báo
Thiết lập ABO, sinh tử văn.
Không đảm bảo sẽ có toàn bộ CP.
Tác giả còn nhỏ nên không biết sẽ viết thành cái dạng gì.

Danh sách Chap