Đọc Truyện MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện MÈO NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.

Tác giả: Ngocmupp284

Đọc Truyện

Nó: Hà Khánh My 21t vừa tốt nghiệp đại học loại ưu, khá dễ thương.
Hắn: Chu Thiên giàu có,lạnh lùng, giám đốc của một chuỗi công ty nổi tiếng nhưng chưa ai biết mặt hắn chỉ nghe danh là người rất tàn khốc.