Đọc Truyện Mỗi ngày [ 博君一肖 ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mỗi ngày [ 博君一肖 ]

Tác giả: sophienguyenn

Đọc Truyện

Mỗi ngày

Tác giả: Sophie Nguyen

Thể loại: Giới giải trí, ngọt ngược, đời thật

Nhân vật: Vương Nhất Bác [ 王一博 ] x Tiêu Chiến [肖战]
Truyện dính liền với bối cảnh nhân vật ngoài đời thật, có tình tiết ngược, có H, cân nhắc trước khi đọc.

Không xin word, chuyển ver, đạo văn, re-up dưới mọi hình thức.

Cảm ơn!