Đọc Truyện Một chút Gintama cho đời tươi tắn nhưng hầu hết là xả ảnh :D - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Một chút Gintama cho đời tươi tắn nhưng hầu hết là xả ảnh :D

Tác giả: bakugochubbycheeks

Đọc Truyện

Bản thân là một con cuồng Kamui nên nếu tui lỡ cuồng ổng hơn cả bác Gin hay các bác khác thì các bác hãy lượng thứ cho con cuồng giai này.....