Đọc Truyện Mưa Nhớ (tập thơ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Mưa Nhớ (tập thơ)

Tác giả: TieuSyn1804

Đọc Truyện

Không phải fic, không phải văn, chỉ là những vần thơ vô tri tôi viết.
Không cần đọc, không cần hiểu, chỉ là những vần thơ tôi viết riêng cho cảm xúc mình.

Không phải chỉ là bút danh, Hạ Vũ còn là hai thứ mà tôi rất thích.
Thế nên...

Tôi dành trọn những cảm xúc tuổi đôi mươi
Vẽ cho đời những vần thơ đầy gió sương và mơ hồ kỉ niệm.
...........................
Tớ viết tập này không phải để chia sẻ mà là muốn lưu giữ lại những gì mà tớ trải qua...