Đọc Truyện [✔] [NCT | MarkHyuck] 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [✔] [NCT | MarkHyuck] 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧.

Tác giả: luvneves_

Đọc Truyện

"Này bé mặt trời nhỏ, cắt giúp anh quả dưa hấu!"

Pairing: Mark × Haechan

Writer: Eirlys.
__________________

Ý tưởng nhất thời, viết ngẫu hứng để xả stress...

-230419-
-240719-

Highest ranking:
#3 Markhyuck