Đọc Truyện Nêú Được Trở Lại Em Nhất Định Sẽ Yêu Anh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nêú Được Trở Lại Em Nhất Định Sẽ Yêu Anh

Tác giả: HienNhisura

Đọc Truyện

Nam chính: Kế Thiệu Tuyên
: Trình Liên Nhi.
Tác giả: HienNhiSura

Cô vì thù hận mà bỏ mất cơ hội ở bên anh. Anh vì cô mà sãn sàng hy sinh mọi thứ. Khi cô kịp nhận ra cô đối với anh là yêu không lối thoát thì đã quá trễ. Nếu như được chọn lại cô nhất định sẽ yêu anh hơn anh đã từng yêu cô.
LƯU Ý: Truyện có chút cảnh nóng, mọi người nghĩ kỉ rồi đọc nhe........
Muốn đem truyện của mình đi thì phải hỏi ý kiến mình trước nhé