Đọc Truyện Ngàn Năm Chờ Đợi - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: AnhKim638

Đọc Truyện

Hắn đạo hạnh ngàn năm, ngàn năm cô độc...

Hắn dùng huyết, dùng lệ của mình để tạo ra một nữ nhân hoàn mỹ nhất...

Không cẩn thận, bị thiên giới trừng phạt.....

************

Hắn dùng cả chân tình của mình cho nàng nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng.

Hắn đã chờ đợi cả ngàn năm, lẽ nào còn chưa đủ sao ???

Nếu có thể làm cho nàng nhìn hắn .....

Cho dù mất cả ba ngàn năm đạo hạnh cũng không oán không hối hận.....