Đọc Truyện Nguyện Ước Hai Đời - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nguyện Ước Hai Đời

Tác giả: Ruth_Panda_Eunjeong

Đọc Truyện

Sáng tác thứ 2 nhưng hoàn thành đầu tiên!!

Đời trước nàng vì quá nhiều ép buộc, đứt duyên với hắn, lại vì chút tư tình hại hắn một đời đáng nhẽ là oanh liệt vang dội ghi dấu sử sách mà yểu mệnh.

Trời cao cho nàng một cơ hội được sống lại, nàng nguyện dùng cả đời chống chọi để bản thân không bị ép buộc, chấp nhận lùi lại phía sau trở thành hậu thuẫn âm thầm của hắn.

Chỉ cần hắn bình an đời này, đời này của nàng bỏ đi cũng chẳng sao.