Đọc Truyện Nhặt Được Cái Nhân Vật Chính - Phong Khinh Trần - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nhặt Được Cái Nhân Vật Chính - Phong Khinh Trần

Tác giả: SeverusPrinceSnape

Đọc Truyện

Tên hố: Nhặt được cái nhân vật chính.

Tác giả : Phong Khinh Trần

Thể loại : Xuyên thư, tu chân, dưỡng thành, sư đồ, niên hạ, hệ thống.

Cp: Dạ Thương Hàn x Vân Thanh

Văn án:

Vân Thanh hắn xuyên rồi!

Hơn nữa còn xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết văn ngựa đực! Ách, nhưng mà, hình như, có lẽ, ra vẻ, xuyên thư bây giờ cũng là một chuyện rất bình thường, hắn rất nhanh liền thích ứng.

Xuyên thành một cái vật hy sinh, ra sân khấu chưa tới năm chương liền bị nhân vật chính giây sát? Không sao, hắn chỉ cần trước tiên xoát độ hảo cảm, ôm chặt cái đùi vàng của nhân vật chính là được.

Nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết, nhân vật chính khốc suất cuồng huyễn, giết người như ma, tiêu diệt thế giới trong nguyên tác đâu? Không phải hắn nên là thích em gái sao, để làm chi bám theo hắn không tha??!

Vân Thanh: Nhân vật chính, ngươi cầm nhầm kịch bản rồi! Đây là văn ngựa đực a!

Dạ Thương Hàn: Ân? Ngươi là cảm thấy ta ra sức chưa đủ? Không sao, lại tới một hồi đi.

Thanh lãnh xuẩn manh thụ x hắc hóa quỷ súc công. ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶

Dưỡng thành.