Đọc Truyện Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới

Tác giả: Waa_235

Đọc Truyện

Cậu bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình

Cậu hiên ngang làm tôi tổn thương

Nhưng...tôi vẫn thương cậu rất nhiều..

[Đây là Nhật Ký của Waa. Mong mọi người đọc và đồng cảm với Waa]_Cảm ơn