Đọc Truyện Những Mẫu Truyện Tranh Tự Vẽ [ Fine - Rein - Bright - Shade ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Những Mẫu Truyện Tranh Tự Vẽ [ Fine - Rein - Bright - Shade ]

Tác giả: nguyenlalala

Đọc Truyện

Nguồn truyện: Sẽ tùy theo sở thích của mình hoặc trong một số câu chuyện cổ tích hoặc trong phim anime nếu mình có thể vẽ được.
Cốt truyện: Sẽ do au sữa chữa và thêm một số tình huống xảy ra nếu au có thể.
Nhà tài trợ: ---Fine sunny---
Tác giả: nguyenlalala
Ghép cặp: ( Fine - Shade ) ( Rein - Bright ) ,[ Nếu au có hứng thú thì sẽ đổi ngược lại hoặc thêm harem vào truyện. ]
Số lượng chapter: Tùy vào lượng vẽ thì au sẽ ra 3 chapter ( có một trường hợp do bộ phận máy chỉ cho 30 hình ảnh thì sẽ ra chapter nhiều hơn dự tính nhé) cho mỗi chương truyện, còn nếu có hứng vẽ thì au sẽ làm nhiều hơn nhé.
Sẽ có những phần ngoại truyện, để thư giãn hơn nhé.
Một số lưu ý mà tác giả đề ra: Không sao chép bản quyền hay một số chi tiết về mẫu truyện nhé.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! :) :D