Đọc Truyện Những Trải Nghiệm Đáng Sợ Được Kể Lại - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Những Trải Nghiệm Đáng Sợ Được Kể Lại

Tác giả: Mainotbeo

Đọc Truyện

Đây là một số truyện ngắn mình đã sưu tập từ kênh Youtube Mr. Nightmare và một số nguồn khác nhau dịch lại sang tiếng Việt. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục dịch những truyện ngắn kinh dị như thế này, với nhiều chủ đề khác nhau.
Xếp hạng tốt nhất: #13 creepypasta. #3 creepy.

Note: Tất cả truyện mình dịch đều không phải truyện Ma.