Đọc Truyện Nó Là Con Anh Đấy! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Nó Là Con Anh Đấy!

Tác giả: hangnguyettt

Đọc Truyện

Tên truyện: Nó là con anh đấy!
Tác giả: Hạo Nguyệt
Tags: Hiện đại, hào môn, cường mỹ, sinh tử văn.
Tình trạng: Đang viết
Số chương: Chưa dự tính
Lời mở đầu: Lâu nay đi dịch dạo cũng nhiều rồi nên thiết nghĩ cũng đã đến lúc để lại dấu ấn của mình. So, tác phẩm kinh (khủng) điển này ra đời 😁 Tình hình chung là cốt truyện đã nằm trong đầu, chỉ cần tui chăm chỉ là có thể viết ra đều đều rồi. À về mấy cáo chuyên môn y học và kinh doanh (sau này có) chỉ là background thôi nên đừng chú trọng quá vào nó nhé 😙 giờ thì nhấn 4low tui để đọc nè 😁