Đọc Truyện (nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa? - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (nữ phụ) ta ác từ trong bản chất, hiểu chưa?

Tác giả: IaryYan

Đọc Truyện

Truyện kể về một nữ nhân độc ác xuyên qua, trẻ không tha, già không thương.
Ân Nhật Nhật xuyên vào một bộ nữ phụ văn bị lỗi hệ thống.
Nhân vật chính xuyên qua thành nữ phụ trong một bộ tiểu thuyết tình yêu, mà Ân Nhật Nhật thì biến thành nữ chính bản gốc.
Sau khi lỗi hệ thống, nhân vật chính xuyên thẳng vào nữ chính còn Ân Nhật Nhật biến thành nữ phụ bản gốc trong một bộ tiểu thuyết tận thế tang thi ăn thịt người.
Dù hệ thống ra sao, Ân Nhật Nhật vẫn bị xuyên qua, và tất cả đều có một điểm chung duy nhất, là phế vật người người thóa mạ.
Thế mà kẻ mắc kẹt trong vũng lầy khó thoát này lại không chút e sợ, thản nhiên làm người xấu, không chạy khỏi nam chính, nữ chính,
cả ngày đều tìm cách sống sao cho sung sướng nhất.