Đọc Truyện OK!!!Thầy sẽ là của em! (VKOOK) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện OK!!!Thầy sẽ là của em! (VKOOK)

Tác giả: kimsam2303

Đọc Truyện

Thể loại: Đam mỹ, Ngọt sâu răng, H, có 1 chút ngược, và HE ( Happy Ending )
Nhân vật: TaeHyung vs JungKook (Couple chính), HopeMin( Couple phụ )