Đọc Truyện [ One Piece ] Hải tặc vương chi bọn ta là Râu Trắng gia đình !! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ One Piece ] Hải tặc vương chi bọn ta là Râu Trắng gia đình !!

Tác giả: Hanako-Kakuzu

Đọc Truyện

Bọn ta xuyên qua nơi đây thế giới Hải Tặc Vương ,

Cứu giúp lấy tiểu hài tử Râu Trắng ngây ngô ,

Trở thành lão ca với tỷ tỷ của Râu Trắng ,

Đồng thời cũng trở thành lão cha với mẹ của toàn băng Hải tặc Râu Trắng!

Một người nắm trong tay năng lực chữa thương đáng sợ !

Một người nắm trong tay năng lực có thể chém hết thảy !

Ta sẽ đem cái gia đình đáng yêu này hảo hảo bảo vệ trong lòng ,

Để các ngươi tự hào cái này lão ca / tỷ tỷ / lão cha / mẹ !