Đọc Truyện [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

"Khuynh thành cho đáng râu mày
Hồng nhan họa thủy xưa nay chuyện thường.

Mười năm kể từ ngày giặc Minh xâm lược mảnh đất phía nam, Lê Ngã chẳng phải là người đầu tiên càng không phải kẻ sau cùng dựng cờ khởi nghĩa. Có người vì nợ nước, có người hận thù nhà, có nhóm trụ được mấy năm, có đội quân chỉ sau một đêm đã bại. Như bèo dạt, như mây trôi, có chém có đâm cũng chỉ tan mà chẳng biến, những nhóm người rời rạc ấy rồi cuối cùng cũng tề tựu cùng nhau..."

Câu chuyện về một vị thủ lĩnh nghĩa quân chỉ có hai bàn tay trắng và nhan sắc hơn người.

----

Truyện lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lê Ngã thời thuộc Minh (1420). Tuy phần lớn sự kiện chính trong truyện dựa vào chính sử nhưng vẫn có những nhân vật và tình tiết là sáng tạo của tác giả. Xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.