Đọc Truyện [ Pháp sư sát thủ ] Cánh Tay Của Chúa - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Pháp sư sát thủ ] Cánh Tay Của Chúa

Tác giả: Level6

Đọc Truyện

Assassin's Magician - Arm of The Lord
~~~~~
Đoản văn:
Câu chuyện xảy ở Linh Giới - một thế giới tồn tại với nhiều nguồn sức mạnh thiên về tâm linh và ma thuật, lấy bối cảnh là vào giai đoạn thế giới này bị rơi vào tình trạng đa thế lực.
Ở trên thì tình hình chính trị không ổn định, các thế lực từ nhà nước liên tục đấu đá lẫn nhau. Ở dưới thì các băng đảng thế giới ngầm liên tục xảy ra các cuộc thanh trừng đẫm máu. Tại thời điểm này những tổ chức ám sát ngầm vô cùng được ưa chuộng vì cách làm việc nhanh gọn và an toàn.
Trong khi đó, giáo phái đứng đầu của thế giới ngầm là "Cửu Bang Thập Bát Hội" là mục tiêu mà các bang phái khác muốn lật đổ. Mạc Dã Y là người kế thừa chức vị giáo chủ tương lai của "Cửu Bang Thập Bát Hội".
Vào một ngày, cô tình cờ va chạm và gặp gỡ Cao Viện, một cô gái với vẻ mặt u lãnh và ánh mắt đầy sức hút. Cao Viện che giấu việc cô ấy là ai và lý do có mặt ở thành phố X, Mạc Dã Y sẽ phải làm thế nào với cô gái này?

Danh sách Chap

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 1

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 2

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 3

[ Pháp sư sát thủ ] Ngoại truyện chương 3

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 4

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 5

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 6 - Hiểm nguy (thượng).

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 7 - Hiểm nguy (hạ).

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 8 - Về nhà.

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 9

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 10

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 11

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 12

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 13

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 14

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 15

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 16

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 17

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 18

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 19

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 20

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 21

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 22

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 23

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 24

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 25

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 26

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 27

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 28

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 29

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 30

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 31

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 32

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 33

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 34

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 35

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 36

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 37

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 38

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 39

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 40

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 41

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 42

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 43

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 44

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 45

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 46

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 47

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 48

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 49

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 50

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 51

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 52

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 53

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 54

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 55

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 56

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 57

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 58

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 59

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 60

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 61

[ Pháp sư sát thủ ] Chương 62 - Bán pháp sư