Đọc Truyện [ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh. - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.

Tác giả: Veechimteee

Đọc Truyện

Tên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭!
Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠.
Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, GIải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ...
Số Chương: Đang Cập Nhật...
Tình Trạng: Tiếp Diễn..
Văn Án:

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa!

Minh Thù: Tiếp theo.

Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

Minh Thù:... Cút!

• Truyện này khác truyện: Boss Là Nữ Phụ của Mặc Linh. Mong các nàng ủng hộ bộ truyện khác này của Mặc Tỷ ♥♥

♥ • [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 03 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥

Wall của ta -> Tác Phẩm để đọc các quyển khác.

Danh sách Chap

Phần VI: Chương 201: Tụ Chúng Tu Tiên (1).

Chương 202: Tụ Chúng Tu Tiên (2).

Chương 203: Tụ Chúng Tu Tiên (3).

Chương 204: Tụ Chúng Tu Tiên (4).

Chương 205: Tụ Chúng Tu Tiên (5).

Chương 206: Tụ Chúng Tu Tiên (6).

Chương 207: Tụ Chúng Tu Tiên (7).

Chương 208: Tụ Chúng Tu Tiên (8).

Chương 209: Tụ Chúng Tu Tiên (9).

Chương 210: Tụ Chúng Tu Tiên (10).

Chương 211: Tụ Chúng Tu Tiên (11).

Chương 212: Tụ Chúng Tu Tiên (12).

Chương 213: Tụ Chúng Tu Tiên (13).

Chương 214: Tụ Chúng Tu Tiên (14).

Chương 215: Tụ Chúng Tu Tiên (15).

Chương 216: Tụ Chúng Tu Tiên (16).

Chương 217: Tụ Chúng Tu Tiên (17).

Chương 218: Tụ Chúng Tu Tiên (18).

Chương 219: Tụ Chúng Tu Tiên (19).

Chương 220: Tụ Chúng Tu Tiên (20).

Chương 221: Tụ Chúng Tu Tiên (21).

Chương 222: Tụ Chúng Tu Tiên (22).

Chương 223: Tụ Chúng Tu Tiên (23).

Chương 224: Tụ Chúng Tu Tiên (24).

Chương 225: Tụ Chúng Tu Tiên (25).

Chương 226: Tụ Chúng Tu Tiên (26).

Chương 227: Tụ Chúng Tu Tiên (27).

Chương 228: Tụ Chúng Tu Tiên (28).

Chương 229: Tụ Chúng Tu Tiên (29).

Chương 230: Tụ Chúng Tu Tiên (30).

Chương 231: Tụ Chúng Tu Tiên (31).

Chương 232: Tụ Chúng Tu Tiên (32).

Chương 233: Tụ Chúng Tu Tiên (33).

Chương 234: Tụ Chúng Tu Tiên (34).

Chương 235: Tụ Chúng Tu Tiên (35).

Chương 236: Tụ Chúng Tu Tiên (36).

Chương 237: Tụ Chúng Tu Tiên (37).

Chương 238: Tụ Chúng Tu Tiên (38).

Chương 239: Tụ Chúng Tu Tiên (39).

Chương 240: Tụ Chúng Tu Tiên (Hoàn).

Phần VII: Chương 241: Kiến Tập Tự Dưỡng (1).

Chương 242: Kiến Tập Tự Dưỡng (2).

Chương 243: Kiến Tập Tự Dưỡng (3).

Chương 244: Kiến Tập Tự Dưỡng (4).

Chương 245: Kiến Tập Tự Dưỡng (5).

Chương 246: Kiến Tập Tự Dưỡng (6).

Chương 247: Kiến Tập Tự Dưỡng (7).

Chương 248: Kiến Tập Tự Dưỡng (8).

Chương 249: Kiến Tập Tự Dưỡng (9).

Chương 250: Kiến Tập Tự Dưỡng (10).

Chương 251: Kiến Tập Tự Dưỡng (11).

Chương 252: Kiến Tập Tự Dưỡng (12).

Chương 253: Kiến Tập Tự Dưỡng (13).

Chương 254: Kiến Tập Tự Dưỡng (14).

Chương 255: Kiến Tập Tự Dưỡng (15).

Chương 256: Kiến Tập Tự Dưỡng (16).

Chương 257: Kiến Tập Tự Dưỡng (17).

Chương 258: Kiến Tập Tự Dưỡng (18).

Chương 259: Kiến Tập Tự Dưỡng (19).

Chương 260: Kiến Tập Tự Dưỡng (20).

Chương 261: Kiến Tập Tự Dưỡng (21).

Chương 262: Kiến Tập Tự Dưỡng (22).

Chương 263: Kiến Tập Tự Dưỡng (23).

Chương 264: Kiến Tập Tự Dưỡng (24).

Chương 265: Kiến Tập Tự Dưỡng (25).

Chương 266: Kiến Tập Tự Dưỡng (26).

Chương 267: Kiến Tập Tự Dưỡng (27).

Chương 268: Kiến Tập Tự Dưỡng (28).

Chương 269: Kiến Tập Tự Dưỡng (29).

Chương 270: Kiến Tập Tự Dưỡng (30).

Chương 271: Kiến Tập Tự Dưỡng (31).

Chương 272: Kiến Tập Tự Dưỡng (32).

Chương 273: Kiến Tập Tự Dưỡng (33).

Chương 274: Kiến Tập Tự Dưỡng (34).

Chương 275: Kiến Tập Tự Dưỡng (35).

Chương 276: Kiến Tập Tự Dưỡng (36).

Chương 277: Kiến Tập Tự Dưỡng (37).

Chương 278: Kiến Tập Tự Dưỡng (38).

Chương 279: Kiến Tập Tự Dưỡng (39).

Chương 280: Phiên Ngoại Vân Sách (Hoàn).

Phần VIII: Chương 281: Hắc Liêu Võng Hồng (1).

Chương 282: Hắc Liêu Võng Hồng (2).

Chương 283: Hắc Liêu Võng Hồng (3).

Chương 284: Hắc Liêu Võng Hồng (4).

Chương 285: Hắc Liêu Võng Hồng (5).

Chương 286: Hắc Liêu Võng Hồng (6).

Chương 287: Hắc Liêu Võng Hồng (7).

Chương 288: Hắc Liêu Võng Hồng (8).

Chương 289: Hắc Liêu Võng Hồng (9).

Chương 290: Hắc Liêu Võng Hồng (10).

Chương 291: Hắc Liêu Võng Hồng (11).

Chương 292: Hắc Liêu Võng Hồng (12).

Chương 293: Hắc Liêu Võng Hồng (13).

Chương 294: Hắc Liêu Võng Hồng (14).

Chương 295: Hắc Liêu Võng Hồng (15).

Chương 296: Hắc Liêu Võng Hồng (16).

Chương 297: Hắc Liêu Võng Hồng (17).

Chương 298: Hắc Liêu Võng Hồng (18).

Chương 299: Hắc Liêu Võng Hồng (19).

Chương 300: Hắc Liêu Võng Hồng (20).

Chương 301: Hắc Liêu Võng Hồng (21).

Chương 302: Hắc Liêu Võng Hồng (22).

Chương 303: Hắc Liêu Võng Hồng (23).

Chương 304: Hắc Liêu Võng Hồng (24).

Chương 305: Hắc Liêu Võng Hồng (25).

Chương 306: Hắc Liêu Võng Hồng (26).

Chương 307: Hắc Liêu Võng Hồng (27).

Chương 308: Hắc Liêu Võng Hồng (28).

Chương 309: Hắc Liêu Võng Hồng (29).

Chương 310: Hắc Liêu Võng Hồng (30).

Chương 311: Hắc Liêu Võng Hồng (31).

Chương 312: Hắc Liêu Võng Hồng (32).

Chương 313: Hắc Liêu Võng Hồng (33).

Chương 314: Hắc Liêu Võng Hồng (34).

Chương 315: Hắc Liêu Võng Hồng (35).

Chương 316: Hắc Liêu Võng Hồng (36).

Chương 317: Phiên Ngoại Lâm Vy (Hoàn).

Phần IX: Chương 318: Hoàn Lương Hằng Ngày (1).

Chương 319: Hoàn Lương Hằng Ngày (2).

Chương 320: Hoàn Lương Hằng Ngày (3).

Chương 321: Hoàn Lương Hằng Ngày (4).

Chương 322: Hoàn Lương Hằng Ngày (5).

Chương 323: Hoàn Lương Hằng Ngày (6).

Chương 324: Hoàn Lương Hằng Ngày (7).

Chương 325: Hoàn Lương Hằng Ngày (8).

Chương 326: Hoàn Lương Hằng Ngày (9).

Chương 327: Hoàn Lương Hằng Ngày (10).

Chương 328: Hoàn Lương Hằng Ngày (11).

Chương 329: Hoàn Lương Hằng Ngày (12).

Chương 330: Hoàn Lương Hằng Ngày (13).

Chương 331: Hoàn Lương Hằng Ngày (14).

Chương 332: Hoàn Lương Hằng Ngày (15).

Chương 333: Hoàn Lương Hằng Ngày (16).

Chương 334: Hoàn Lương Hằng Ngày (17).

Chương 335: Hoàn Lương Hằng Ngày (18).

Chương 336: Hoàn Lương Hằng Ngày (19).

Chương 337: Hoàn Lương Hằng Ngày (20).

Chương 338: Hoàn Lương Hằng Ngày (21).

Chương 339: Hoàn Lương Hằng Ngày (22).

Chương 340: Hoàn Lương Hằng Ngày (23).

Chương 341: Hoàn Lương Hằng Ngày (24).

Chương 342: Hoàn Lương Hằng Ngày (25).

Chương 343: Hoàn Lương Hằng Ngày (26).

Chương 344: Hoàn Lương Hằng Ngày (27).

Chương 345: Hoàn Lương Hằng Ngày (28).

Chương 346: Hoàn Lương Hằng Ngày (29).

Chương 347: Hoàn Lương Hằng Ngày (30).

Chương 348: Hoàn Lương Hằng Ngày (31).

Chương 349: Hoàn Lương Hằng Ngày (32).

Chương 350: Hoàn Lương Hằng Ngày (33).

Chương 351: Hoàn Lương Hằng Ngày (34).

Chương 352: Hoàn Lương Hằng Ngày (35).

Chương 353: Hoàn Lương Hằng Ngày (Hoàn).

Phần X: Chương 354: Toàn Chức Gian Thương (1).

Chương 355: Toàn Chức Gian Thương (2).

Chương 356: Toàn Chức Gian Thương (3).

Chương 357: Toàn Chức Gian Thương (4).

Chương 358: Toàn Chức Gian Thương (5).

Chương 359: Toàn Chức Gian Thương (6).

Chương 360: Toàn Chức Gian Thương (7).

Chương 361: Toàn Chức Gian Thương (8).

Chương 362: Toàn Chức Gian Thương (9).

Chương 363: Toàn Chức Gian Thương (10).

Chương 364: Toàn Chức Gian Thương (11).

Chương 365: Toàn Chức Gian Thương (12).

Chương 366: Toàn Chức Gian Thương (13).

Chương 367: Toàn Chức Gian Thương (14).

Chương 368: Toàn Chức Gian Thương (15).

Chương 369: Toàn Chức Gian Thương (16).

Chương 370: Toàn Chức Gian Thương (17).

Chương 371: Toàn Chức Gian Thương (18).

Chương 372: Toàn Chức Gian Thương (19).

Chương 373: Toàn Chức Gian Thương (20).

Chương 374: Toàn Chức Gian Thương (21).

Chương 375: Toàn Chức Gian Thương (22).

Chương 376: Toàn Chức Gian Thương (23).

Chương 377: Toàn Chức Gian Thương (24).

Chương 378: Toàn Chức Gian Thương (25).

Chương 379: Toàn Chức Gian Thương (26).

Chương 380: Toàn Chức Gian Thương (27).

Chương 381: Toàn Chức Gian Thương (28).

Chương 382: Toàn Chức Gian Thương (29).

Chương 383: Toàn Chức Gian Thương (30).

Chương 384: Toàn Chức Gian Thương (31).

Chương 385: Toàn Chức Gian Thương (32).

Chương 386: Toàn Chức Gian Thương (33).

Chương 387: Toàn Chức Gian Thương (34).

Chương 388: Toàn Chức Gian Thương (35).

Chương 389: Toàn Chức Gian Thương (36).

Chương 390: Toàn Chức Gian Thương (37).

Chương 391: Toàn Chức Gian Thương (38).

Chương 392: Toàn Chức Gian Thương (39).

Chương 393: Toàn Chức Gian Thương (40).

Chương 394: Toàn Chức Gian Thương (Hoàn).

Phần XI: Chương 395: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (1)

Chương 396: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (2).

Chương 397: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (3).

Chương 398: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (4).

Chương 399: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (5).

Chương 400: Chuyển Phát Nhanh Âm Dương (6).