Đọc Truyện (Quyển 1)[Mau Xuyên] Phát sóng trực tiếp: Kim chủ, cầu đánh thưởng! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 1)[Mau Xuyên] Phát sóng trực tiếp: Kim chủ, cầu đánh thưởng!

Tác giả: Linhlady

Đọc Truyện

Hán Việt: Trực bá khoái xuyên kim chủ, cầu đả thưởng!

Tác giả: Giáng Hàm

Convert: Ánh Nguyệt

Edit: Linhlady

Review: Hội Nhiều Chữ

Bìa: Tiên cô giã tỏi

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Phát sóng trực tiếp

Hệ thống: Ký chủ cô phải yêu cầu đánh thưởng! Chỉ có thưởng mới có thể thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể......balabala......

Mạc Vân Quả: À ( lạnh nhạt.JPG)

Hệ thống: Cô không có chí tiến thủ như vậy sẽ có chuyện!

Mạc Vân Quả: À ( tiếp tục lạnh nhạt.JPG )

Hệ thống:...... Kí chủ nhà mình một chút cũng không muốn cố gắng, làm sao đây!

Hệ thống: Người sử dụng thần bí thưởng phi thuyền vũ trụ ! Người sử dụng thần bí thưởng mười bình vô địch Kim Đan! Người sử dụng thần bí thưởng một tinh cầu! Người sử dụng thần bí thưởng......

Mạc Vân Quả: Kim chủ! Ôm đùi! Cầu thưởng!

Hệ thống:......

Edit: Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, chống chỉ định re-up...:))

Danh sách Chap

Chương 1 phát sóng trực tiếp là cái cái quỷ gì

Chương 2 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 3 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 4 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 5 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 6 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 7 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 8 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 9 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 10 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 11 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 12 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 13 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 14 chuối ngươi cái ba kéo

REVIEW

Chương 15 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 16

Chương 17

Chương 18 chuối ngươi cái ba kéo

Chương 19 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 20 Xem!Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 21 Xem! Ở kia có một đóa đại thánh mẫu

Chương 22 xem! Kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 23 Xem! Ở đó có một đại thánh mẫu

Chương 24 Xem! Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 25 Xem! Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 26 Xem! Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 27 xem! Kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 28 Xem! Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 29 Xem! Ở kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 30 xem! Kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 31 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 32 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 33 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 34 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 35 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 36 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 37 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 38 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 39 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 40 Xem! Ở kia có một đại thánh mẫu

Chương 41 xem! Kia có một cái đại thánh mẫu

Chương 42 Thế giới này, có lẽ tồn tại bóng tối ( phiên ngoại Bạch Liên )

Chương 43 - 44 kia chỉ thú, ngươi đừng chạy!

Chương 45 kia chỉ thú, ngươi đừng chạy!

Chương 46 kia chỉ thú, ngươi đừng chạy!

Chương 47 kia chỉ thú, ngươi đừng chạy!

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72 Phiên ngoại Ngải Sâm

Chương 73 Hào quang của nam chủ quá loá mắt!

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97 Tôi đã đánh mất em gái nhà mình( phiên ngoại Diệp Lãng )

Chương 98 Kim chủ đột kích

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122 Tiểu kiều thê nhà ta( Phiên ngoại Hiên Viên Mặc thật)

Chương 123 Cẩu cẩu là Hồng Nương

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153 Ngươi do đèn thần phái tới cứu vớt chúng ta sao?

Chương 154 Thổ lộ 520

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161 Ở kia có một cây thích lảm nhảm

Chương 162 Ta muốn trở thành đệ nhất nữ hài giấy

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181

Chương 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187 Bởi vì mùa xuân tới ( Phiên ngoại Hách Trường Nhạc )

Chương 188 sơn tặc đầu lĩnh hắc hưu hắc hưu

Chương 189

Chương 190

Chương 191

Chương 192

Chương 193

Chương 194

Chương 195

Chương 196

Chương 197

Chương 198

Chương 199

Chương 200