Đọc Truyện (Quyển 2)[Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 2)[Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời

Tác giả: EditorUU

Đọc Truyện

Tác giả: Tần Nguyên

Tình trạng: Đang ra

Tình trạng edit: Đang lết

Editor: Ư Ư

Tóm tắt:

【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】

# Thần cách của Tô Yên... rớt. #

Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.

Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ

Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:

"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."

Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:

"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."

Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:

"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."

Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!

Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:

"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."

Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:

"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"

Nguồn cv: Wikidich

Danh sách Chap

Chương 201: Đại lão sắp hắc hóa (42)

Chương 202: Đại lão sắp hắc hóa (43)

Chương 203: Đại lão sắp hắc hóa (44)

Chương 204: Đại lão sắp hắc hóa (45)

Chương 205: Đại lão sắp hắc hóa (46)

Chương 206: Đại lão sắp hắc hóa (47)

Chương 207: Đại lão sắp hắc hóa (48)

Chương 208: Đại lão sắp hắc hóa (49)

Chương 209: Đại lão sắp hắc hóa (50)

Chương 210: Đại lão sắp hắc hóa (51)

Chương 211: Đại lão sắp hắc hóa (52)

Chương 212: Đại lão sắp hắc hóa (53)

Chương 213: Đại lão sắp hắc hóa (54)

Chương 214: Đại lão sắp hắc hóa (55)

Chương 215: Đại lão sắp hắc hóa (56)

Chương 216: Đại lão sắp hắc hóa (57)

Chương 217: Đại lão sắp hắc hóa (58)

Chương 218: Đại lão sắp hắc hóa (59)

Chương 219: Đại lão sắp hắc hóa (60)

Chương 220: Đại lão sắp hắc hóa (61)

Chương 221: Đại lão sắp hắc hóa (62)

Chương 222: Đại lão sắp hắc hóa (62)

Chương 223: Đại lão sắp hắc hóa (63)

Chương 224: Đại lão sắp hắc hóa (64)

Chương 225: Đại lão sắp hắc hóa (65)

Chương 226: Đại lão sắp hắc hóa (66)

Chương 227: Đại lão sắp hắc hóa (67)

Chương 228: Ngoại truyện

Chương 229: Câu chuyện cổ tích hắc ám (1)

Chương 230: Câu chuyện cổ tích hắc ám (2)

Chương 231: Câu chuyện cổ tích hắc ám (3)

Chương 232: Câu chuyện cổ tích hắc ám (4)

Chương 233: Câu chuyện cổ tích hắc ám (5)

Chương 234: Câu chuyện cổ tích hắc ám (6)

Chương 235: Câu chuyện cổ tích hắc ám (7)

Chương 236: Câu chuyện cổ tích hắc ám (8)

Chương 237: Câu chuyện cổ tích hắc ám (9)

Chương 238: Câu chuyện cổ tích hắc ám (10)

Chương 239: Câu chuyện cổ tích hắc ám (11)

Chương 240: Câu chuyện cổ tích hắc ám (12)

Chương 241: Câu chuyện cổ tích hắc ám (13)

Chương 242: Câu chuyện cổ tích hắc ám (14)

Chương 243: Câu truyện cổ tích hắc ám (15)

Chương 244: Câu truyện cổ tích hắc ám (16)

Chương 245: Câu truyện cổ tích hắc ám (17)

Chương 246: Câu truyện cổ tích hắc ám (18)

Chương 247: Câu truyện cổ tích hắc ám (19)

Chương 248: Câu truyện cổ tích hắc ám (20)

Chương 249: Câu truyện cổ tích hắc ám (21)

Chương 250: Câu truyện cổ tích hắc ám (22)

Chương 251: Câu truyện cổ tích hắc ám (23)

Chương 252: Câu truyện cổ tích hắc ám (24)

Chương 253: Câu truyện cổ tích hắc ám (25)

Chương 254: Câu truyện cổ tích hắc ám (26)

Chương 255: Câu truyện cổ tích hắc ám (27)

Chương 256: Câu truyện cổ tích hắc ám (28)

Chương 257: Câu truyện cổ tích hắc ám (29)

Chương 258: Câu truyện cổ tích hắc ám (30)

Chương 259: Câu truyện cổ tích hắc ám (31)

Chương 260: Câu truyện cổ tích hắc ám (32)

Chương 261: Câu truyện cổ tích hắc ám (33)

Chương 262: Câu truyện cổ tích hắc ám (34)

Chương 263: Câu truyện cổ tích hắc ám (35)

Chương 264: Câu truyện cổ tích hắc ám (36)

Chương 265: Câu truyện cổ tích hắc ám (37)

Chương 266: Câu truyện cổ tích hắc ám (38)

Chương 267: Câu truyện cổ tích hắc ám (39)

Chương 268: Câu truyện cổ tích hắc ám (40)

Chương 269: Câu truyện cổ tích hắc ám (41)

Chương 270: Câu truyện cổ tích hắc ám (xong)

Chương 271: Ngoại truyện (1)

Chương 272: Tiên Tôn, nhập ma (1)

Chương 273: Tiên Tôn, nhập ma (2)

Chương 274: Tiên Tôn, nhập ma (3)

Chương 275: Tiên Tôn, nhập ma (4)

Chương 276: Tiên Tôn, nhập ma (5)

Chương 277: Tiên Tôn, nhập ma (6)

Chương 278: Tiên Tôn, nhập ma (7)

Chương 279: Tiên Tôn, nhập ma (8)

Chương 280: Tiên Tôn, nhập ma (9)

Chương 281: Tiên Tôn, nhập ma (10)

Chương 282: Tiên Tôn, nhập ma (11)

Chương 283: Tiên Tôn, nhập ma (12)

Chương 284: Tiên Tôn, nhập ma (13)

Chương 285: Tiên Tôn, nhập ma (14)

Chương 286: Tiên Tôn, nhập ma (15)

Chương 287: Tiên Tôn, nhập ma (16)

Chương 288: Tiên Tôn, nhập ma (17)

Chương 289: Tiên Tôn, nhập ma (18)

Chương 290: Tiên Tôn, nhập ma (19)

Chương 291: Tiên Tôn, nhập ma (20)

Chương 292: Tiên Tôn, nhập ma (21)

Chương 293: Tiên Tôn, nhập ma (22)

Chương 294: Tiên Tôn, nhập ma (23)

Chương 295: Tiên Tôn, nhập ma (24)

Chương 296: Tiên Tôn, nhập ma (25)

Chương 297: Tiên Tôn, nhập ma (26)