Đọc Truyện [Quyển 2] [Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Quyển 2] [Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!

Tác giả: -hakuryuu-

Đọc Truyện

Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán!

Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng bản edit: Đang tiến hành...

Editor: Nhan Thiên Dung + Tiểu Rea + Tiểu Hy Hy + Aya Shinta

Bìa: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Nguồn (từ chương 70): Truyện Full

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Ngược tra

Văn án:

Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.

Nàng xinh đẹp như hoa, tài danh vang khắp thiên hạ, lại thua trong tay một nữ nhân kém hơn mình về mọi mặt.

Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, bản thân chẳng qua chỉ là một nữ chính trong cốt truyện nghịch tập của nữ phụ, chỉ xứng đáng là một vật hi sinh của nữ phụ xuyên không...

Trong không gian chỉ toàn màu trắng, Cố Thịnh Nhân mặt không biểu cảm tiếp thu ký ức hệ thống truyền cho nàng...

Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ phụ muốn xoay người, vật hi sinh muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát cảm giác tồn tại, thân là nữ chính, cô chính là tảng đá chắn đường lớn nhất của các nàng."

Trong mắt Cố Thịnh Nhân lập lòe tia sáng lạnh, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để ta tới xem xem: Ai, mới là chướng ngại vật phải bị đá rớt, ai, mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!"

Cả đám nữ phụ vật hi sinh muốn xử lý nữ chính để thượng vị kia, các ngươi nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào chưa?

Truyện này 1V1.

P/s: Thế giới đầu sẽ re - up nha. Trước tiên phải đuổi kịp đã ~~

Danh sách Chap

Chương 174: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (1)

Chương 175: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (2)

Chương 176: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (3)

Chương 177: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (4)

Chương 178: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (5)

Chương 179: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (6)

Chương 180: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (7)

Chương 181: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (8)

Chương 182: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (9)

Chương 183: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (10)

Chương 184: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (11)

Chương 185: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (12)

Chương 186: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (13)

Chương 187: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (14)

Chương 188: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (15)

Chương 189: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (16)

Chương 190: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (17)

Chương 191: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (18)

Chương 192: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (19)

Chương 193: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (20)

Chương 194: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (21)

Chương 195: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (22)

Chương 196: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (23)

Chương 197: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (24)

Chương 198: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (25)

Chương 199: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (26)

Chương 200: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (27)

Chương 201: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (28)

Chương 202: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (29)

Chương 203: Đại thần võng du VS Đồ đệ thích làm nũng (hoàn)

Chương 204: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (1)

Chương 205: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (2)

Chương 206: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (3)

Chương 207: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (4)

Chương 208: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (5)

Chương 209: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (6)

Chương 210: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (7)

Chương 211: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (8)

Chương 212: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (9)

Chương 213: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (10)

Chương 214: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (11)

Chương 215: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (12)

Chương 216: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (13)

Chương 217: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (14)

Chương 218: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (15)

Chương 219: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (16)

Chương 220: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (17)

Chương 221: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (18)

Chương 222: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (19)

Chương 223: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (20)

Chương 224: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (21)

Chương 225: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (22)

Chương 226: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (23)

Chương 227: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (24)

Chương 228: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (25)

Chương 229: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (26)

Chương 230: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (27)

Chương 231: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (28)

Chương 232: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (29)

Chương 233: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (hoàn)

Chương 234: Thiếu nữ dương cầm bệnh tự kỷ VS Gia sư dạy thêm (PN)

Chương 235: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (1)

Chương 236: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (2)

Chương 237: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (3)

Chương 238: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (4)

Chương 239: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (5)

Chương 240: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (6)

Chương 241: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (7)

Chương 242: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (8)

Chương 243: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (9)

Chương 244: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (10)

Chương 245: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (11)

Chương 246: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (12)

Chương 247: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (13)

Chương 248: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (14)

Chương 249: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (15)

Chương 250: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (16)

Chương 251: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (17)

Chương 252: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (18)

Chương 253: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (19)

Chương 254: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (20)

Chương 255: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (21)

Chương 256: Thánh Nữ giáo đình Ánh Sáng VS Thị nữ muốn thượng vị (hoàn)

Chương 257: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (1)

Chương 258: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (2)

Chương 259: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (3)

Chương 260: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (4)

Chương 261: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (5)

Chương 262: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (6)

Chương 263: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (7)

Chương 264: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (8)

Chương 265: Nữ Vương Ánh Sáng VS Nữ Phụ Không Gian Thời Mạt Thế (9)