Đọc Truyện (Quyển 3) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Quyển 3) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

Tác giả: Halantamnhien

Đọc Truyện

Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!
Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!
Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!
Tác giả: Mặc Linh
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn (@YeYing23)
#Do not re-up#

Link quyển 1: https://www.wattpad.com/story/162349756-edit-xuyên-nhanh-nam-thần-bùng-cháy-lên-mặc-linh

Link quyển 2: https://www.wattpad.com/story/169090764-quy%E1%BB%83n-2-edit-xuy%C3%AAn-nhanh-nam-th%E1%BA%A7n-b%C3%B9ng-ch%C3%A1y-l%C3%AAn

Văn án:
Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.
Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.
Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)
Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!
Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là như thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!
Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.
# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #

Danh sách Chap

⊹⊱Chương 401: Vô Thượng Tiên Đồ (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 402: Vô Thượng Tiên Đồ (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 403: Vô Thượng Tiên Đồ (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 404: Vô Thượng Tiên Đồ (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 405: Vô Thượng Tiên Đồ (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 406: Vô Thượng Tiên Đồ (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 407: Vô Thượng Tiên Đồ (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 408: Vô Thượng Tiên Đồ (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 409: Vô Thượng Tiên Đồ (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 410: Vô Thượng Tiên Đồ (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 411: Vô Thượng Tiên Đồ (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 412: Vô Thượng Tiên Đồ (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 413: Vô Thượng Tiên Đồ (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 414: Vô Thượng Tiên Đồ (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 415: Vô Thượng Tiên Đồ (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 416: Vô Thượng Tiên Đồ (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 417: Vô Thượng Tiên Đồ (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 418: Vô Thượng Tiên Đồ (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 419: Vô Thượng Tiên Đồ (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 420: Vô Thượng Tiên Đồ (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 421: Vô Thượng Tiên Đồ (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 422: Vô Thượng Tiên Đồ (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 423: Vô Thượng Tiên Đồ (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 424: Vô Thượng Tiên Đồ (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 425: Vô Thượng Tiên Đồ (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 426: Vô Thượng Tiên Đồ (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 427: Vô Thượng Tiên Đồ (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 428: Vô Thượng Tiên Đồ (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 429: Vô Thượng Tiên Đồ (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 430: Vô Thượng Tiên Đồ (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 431: Vô Thượng Tiên Đồ (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 432: Vô Thượng Tiên Đồ (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 433: Vô Thượng Tiên Đồ (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 434: Vô Thượng Tiên Đồ (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 435: Vô Thượng Tiên Đồ (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 436: Kim bài sát thủ (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 437: Kim bài sát thủ (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 438: Kim bài sát thủ (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 439: Kim bài sát thủ (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 440: Kim bài sát thủ (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 441: Kim bài sát thủ (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 442: Kim bài sát thủ (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 443: Kim bài sát thủ (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 444: Kim bài sát thủ (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 445: Kim bài sát thủ (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 446: Kim bài sát thủ (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 447: Kim bài sát thủ (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 448: Kim bài sát thủ (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 449: Kim bài sát thủ (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 450: Kim bài sát thủ (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 451: Kim bài sát thủ (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 452: Kim bài sát thủ (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 453: Kim bài sát thủ (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 454: Kim bài sát thủ (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 455: Kim bài sát thủ (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 456: Kim bài sát thủ (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 457: Kim bài sát thủ (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 458: Kim bài sát thủ (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 459: Kim bài sát thủ (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 460: Kim bài sát thủ (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 461: Kim bài sát thủ (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 462: Kim bài sát thủ (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 463: Kim bài sát thủ (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 464: Kim bài sát thủ (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 465: Kim bài sát thủ (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 466: Kim bài sát thủ (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 467: Kim bài sát thủ (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 468: Kim bài sát thủ (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 469: Kim bài sát thủ (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 470: Kim bài sát thủ (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 471: Phiên ngoại Tấn Ninh (Xong) ⊰⊹

⊹⊱Chương 472: Nữ Vương Huyết Tộc (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 473: Nữ Vương Huyết Tộc (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 474: Nữ Vương Huyết Tộc (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 475: Nữ Vương Huyết Tộc (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 476: Nữ Vương Huyết Tộc (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 477: Nữ Vương Huyết Tộc (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 478: Nữ Vương Huyết Tộc (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 479: Nữ Vương Huyết Tộc (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 480: Nữ Vương Huyết Tộc (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 481: Nữ Vương Huyết Tộc (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 482: Nữ Vương Huyết Tộc (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 483: Nữ Vương Huyết Tộc (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 484: Nữ Vương Huyết Tộc (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 485: Nữ Vương Huyết Tộc (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 486: Nữ Vương Huyết Tộc (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 487: Nữ Vương Huyết Tộc (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 488: Nữ Vương Huyết Tộc (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 489: Nữ Vương Huyết Tộc (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 490: Nữ Vương Huyết Tộc (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 491: Nữ Vương Huyết Tộc (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 492: Nữ Vương Huyết Tộc (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 493: Nữ Vương Huyết Tộc (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 494: Nữ Vương Huyết Tộc (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 495: Nữ Vương Huyết Tộc (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 496: Nữ Vương Huyết Tộc (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 497: Nữ Vương Huyết Tộc (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 498: Nữ Vương Huyết Tộc (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 499: Nữ Vương Huyết Tộc (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 500: Nữ Vương Huyết Tộc (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 501: Nữ Vương Huyết Tộc (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 502: Nữ Vương Huyết Tộc (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 503: Nữ Vương Huyết Tộc (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 504: Nữ Vương Huyết Tộc (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 505: Phiên ngoại Tô Cực (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 506: Con tin khó làm (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 507: Con tin khó làm (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 508: Con tin khó làm (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 509: Con tin khó làm (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 510: Con tin khó làm (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 511: Con tin khó làm (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 512: Con tin khó làm (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 513: Con tin khó làm (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 514: Con tin khó làm (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 515: Con tin khó làm (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 516: Con tin khó làm (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 517: Con tin khó làm (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 518: Con tin khó làm (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 519: Con tin khó làm (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 520: Con tin khó làm (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 521: Con tin khó làm (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 522: Con tin khó làm (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 523: Con tin khó làm (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 524: Con tin khó làm (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 525: Con tin khó làm (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 526: Con tin khó làm (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 527: Con tin khó làm (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 528: Con tin khó làm (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 529: Con tin khó làm (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 530: Con tin khó làm (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 531: Con tin khó làm (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 532: Con tin khó làm (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 533: Con tin khó làm (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 534: Con tin khó làm (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 535: Con tin khó làm (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 536: Con tin khó làm (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 537: Con tin khó làm (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 538: Con tin khó làm (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 539: Con tin khó làm (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 540: Con tin khó làm (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 541: Con tin khó làm (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 542: Con tin khó làm (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 543: Con tin khó làm (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 544: Con tin khó làm (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 545: Con tin khó làm (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 546: Tôi là em gái anh (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 547: Tôi là em gái anh (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 548: Tôi là em gái anh (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 549: Tôi là em gái anh (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 550: Tôi là em gái anh (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 551: Tôi là em gái anh (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 552: Tôi là em gái anh (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 553: Tôi là em gái anh (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 554: Tôi là em gái anh (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 555: Tôi là em gái anh (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 556: Tôi là em gái anh (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 557: Tôi là em gái anh (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 558: Tôi là em gái anh (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 559: Tôi là em gái anh (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 560: Tôi là em gái anh (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 561: Tôi là em gái anh (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 562: Tôi là em gái anh (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 563: Tôi là em gái anh (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 564: Tôi là em gái anh (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 565: Tôi là em gái anh (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 566: Tôi là em gái anh (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 567: Tôi là em gái anh (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 568: Tôi là em gái anh (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 569: Tôi là em gái anh (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 570: Tôi là em gái anh (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 571: Tôi là em gái anh (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 572: Tôi là em gái anh (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 573: Tôi là em gái anh (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 574: Tôi là em gái anh (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 575: Tôi là em gái anh (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 576: Phiên ngoại Thẩm Minh (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 577: Phiên ngoại Thẩm Minh (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 578: Nuôi nhốt minh tinh (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 570: Nuôi nhốt minh tinh (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 580: Nuôi nhốt minh tinh (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 581: Nuôi nhốt minh tinh (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 582: Nuôi nhốt minh tinh (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 583: Nuôi nhốt minh tinh (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 584: Nuôi nhốt minh tinh (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 585: Nuôi nhốt minh tinh (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 586: Nuôi nhốt minh tinh (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 587: Nuôi nhốt minh tinh (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 588: Nuôi nhốt minh tinh (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 589: Nuôi nhốt minh tinh (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 590: Nuôi nhốt minh tinh (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 591: Nuôi nhốt minh tinh (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 592: Nuôi nhốt minh tinh (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 593: Nuôi nhốt minh tinh (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 594: Nuôi nhốt minh tinh (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 595: Nuôi nhốt minh tinh (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 596: Nuôi nhốt minh tinh (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 597: Nuôi nhốt minh tinh (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 598: Nuôi nhốt minh tinh (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 599: Nuôi nhốt minh tinh (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 600: Nuôi nhốt minh tinh (23)⊰⊹