Đọc Truyện [Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Tác giả: camtutiendo_

Đọc Truyện

[Tên sách] : Xuyên nhanh : Nam thần, bùng cháy đi! -
[Tác giả] : Mặc Linh

-Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây
- Số chương: truyện chưa hoàn~

•Team edit: Cẩm Tú Tiền Đồ - (https://facebook.com/camtutiendo/ )
****KHÔNG reup, repost truyện edit của Team trên bất cứ trang web khác. Cảm ơn~

1- https://www.wattpad.com/story/159007109
2 - https://www.wattpad.com/story/171554356
3 -https://www.wattpad.com/story/181017628
4 - https://www.wattpad.com/story/184220997
5 - https://www.wattpad.com/story/186100097

~~ Văn án: ~~
Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là ____ TIÊU TIỀN.
Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, eo không đau, chân không mỏi. Mà moá nó, ngay cả khi thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sự sợ hãi.

Hệ Thống: Tiểu Tỷ Tỷ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch !(▼皿▼#)
Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi!!!! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!!
Sơ Tranh: Phá của cái gì. Còn nữa, những tên nam nhân không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục thế giới!
Tên nam nhân nào đó: ( nhanh chóng sửa tên ) Ta chính là thế giới.
#Tiểu tỷ tỷ!! Có tiền thật sự có thể làm mưa làm gió đó, tìm hiểu 1 chút điiiii#

Danh sách Chap

Chương 800 - Thanh Mai Giá Đáo (26)

Chương 801 - Thanh Mai Giá Đáo (27)

Chương 802 - Thanh Mai Giá Đáo (28)

Chương 803 - Thanh Mai Giá Đáo (29)

Chương 804 - Thanh Mai Giá Đáo (30)

Chương 805 - Thanh Mai Giá Đáo (31)

Chương 806 - Thanh Mai Giá Đáo (32)

Chương 807 - Thanh Mai Giá Đáo (33)

Chương 808 - Thanh Mai Giá Đáo (34)

Chương 809 - Thanh Mai Giá Đáo (35)

Chương 810 - Thanh Mai Giá Đáo (36)

Chương 811 - Thanh Mai Giá Đáo (37)

Chương 812 - Thanh Mai Giá Đáo (38)

Chương 813 - Thanh Mai Giá Đáo (39)

Chương 814 - Thanh Mai Giá Đáo (40)

Chương 815 - Phiên Ngoại Mộ Thâm (41)

Chương 816 - Phiên Ngoại Khinh Tư (42 - Hoàn)

Chương 817 - Võng Hồng* Đầu Bảng (1)

Chương 818 - Võng Hồng Đầu Bảng (2)

Chương 819 - Võng Hồng Đầu Bảng (3)

Chương 820 - Võng Hồng Đầu Bảng (4)

Chương 821 - Võng Hồng Đầu Bảng (5)

Chương 822 - Võng Hồng Đầu Bảng (6)

Chương 823 - Võng Hồng Đầu Bảng (7)

Chương 824 - Võng Hồng Đầu Bảng (8)

Chương 825 - Võng Hồng Đầu Bảng (9)

Chương 826 - Võng Hồng Đầu Bảng (10)

Chương 827 - Võng Hồng Đầu Bảng (11)

Chương 828 - Võng Hồng Đầu Bảng (12)

Chương 829 - Võng Hồng Đầu Bảng (13)

Chương 830 - Võng Hồng Đầu Bảng (14)

Chương 831 - Võng Hồng Đầu Bảng (15)

Chương 832 - Võng Hồng Đầu Bảng (16)

Chương 833 - Võng Hồng Đầu Bảng (17)

Chương 834 - Võng Hồng Đầu Bảng (18)

Chương 835 - Võng Hồng Đầu Bảng (19)

Chương 836 - Võng Hồng Đầu Bảng (20)

Chương 837 - Võng Hồng Đầu Bảng (21)

Chương 838 - Võng Hồng Đầu Bảng (22)

Chương 839 - Võng Hồng Đầu Bảng (23)

Chương 840 - Võng Hồng Đầu Bảng (24)

Chương 841 - Võng Hồng Đầu Bảng (25)

Chương 842 - Võng Hồng Đầu Bảng (26)

Chương 843 - Võng Hồng Đầu Bảng (27)

Chương 844 - Võng Hồng Đầu Bảng (28)

Chương 845 - Võng Hồng Đầu Bảng (29)

Chương 846 - Võng Hồng Đầu Bảng (30)

Chương 847 - Võng Hồng Đầu Bảng (31)

Chương 848 - Võng Hồng Đầu Bảng (32)

Chương 849 - Võng Hồng Đầu Bảng (33)

Chương 850 - Võng Hồng Đầu Bảng (34 - Hoàn)

Chương 851 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (10)

Chương 852 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (11)

Chương 853 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (12)

Chương 854 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (13)

Chương 855 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (14)

Chương 856 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (15)

Chương 857 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (16)

Chương 858 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (17 - Hoàn)

Chương 859 - Hoàng Ngự Giang Sơn (1)

Chương 860 - Hoàng Ngự Giang Sơn (2)

Chương 861 - Hoàng Ngự Giang Sơn (3)

Chương 862 - Hoàng Ngự Giang Sơn (5)

Chương 863 - Hoàng Ngự Giang Sơn (5)

Chương 864 - Hoàng Ngự Giang Sơn (6)

Chương 865 - Hoàng Ngự Giang Sơn (7)

Chương 866 - Hoàng Ngự Giang Sơn (8)

Chương 867 - Hoàng Ngự Giang Sơn (9)

Chương 868 - Hoàng Ngự Giang Sơn (10)

Chương 869 - Hoàng Ngự Giang Sơn (11)

Chương 870 - Hoàng Ngự Giang Sơn (12)

Chương 871 - Hoàng Ngự Giang Sơn (13)

Chương 872 - Hoàng Ngự Giang Sơn (14)

Chương 873 - Hoàng Ngự Giang Sơn (15)

Chương 874 - Hoàng Ngự Giang Sơn (16)

Chương 875 - Hoàng Ngự Giang Sơn (17)

Chương 876 - Hoàng Ngự Giang Sơn (18)

Chương 877 - Hoàng Ngự Giang Sơn (19)

Chương 878 - Hoàng Ngự Giang Sơn (20)

Chương 879 - Hoàng Ngự Giang Sơn (21)

Chương 880 - Hoàng Ngự Giang Sơn (22)

Chương 881 - Hoàng Ngự Giang Sơn (23)

Chương 882 - Hoàng Ngự Giang Sơn (24)

Chương 883 - Hoàng Ngự Giang Sơn (25)

Chương 884 - Hoàng Ngự Giang Sơn (26)

Chương 885 - Hoàng Ngự Giang Sơn (27)

Chương 886 - Hoàng Ngự Giang Sơn (28)

Chương 887 - Hoàng Ngự Giang Sơn (29)

Chương 888 - Hoàng Ngự Giang Sơn (30)

Chương 889 - Hoàng Ngự Giang Sơn (31)

Chương 890 - Hoàng Ngự Giang Sơn (32)

Chương 891 - Hoàng Ngự Giang Sơn (33)

Chương 892 - Hoàng Ngự Giang Sơn (34)

Chương 893 - Hoàng Ngự Giang Sơn (35)

Chương 894 - Hoàng Ngự Giang Sơn (36)

Chương 895 - Hoàng Ngự Giang Sơn (37)

Chương 896 - Hoàng Ngự Giang Sơn (38)

Chương 897 - Hoàng Ngự Giang Sơn (39 - Hoàn)

Chương 898 - Liêu Quỷ Ký Sự (1)

Chương 899 - Liêu Quỷ Ký Sự (2)

Chương 900 - Liêu Quỷ Ký Sự (3)

Chương 901 - Liêu Quỷ Ký Sự (4)

Chương 902 - Liêu Quỷ Ký Sự (5)

Chương 903 - Liêu Quỷ Ký Sự (6)

Chương 904 - Liêu Quỷ Ký Sự (7)

Chương 905 - Liêu Quỷ Ký Sự (8)

Chương 906 - Liêu Quỷ Ký Sự (9)

Chương 907 - Liêu Quỷ Ký Sự (10)

Chương 908 - Liêu Quỷ Ký Sự (11)

Chương 909 - Liêu Quỷ Ký Sự (12)

Chương 910 - Liêu Quỷ Ký Sự (13)

Chương 911 - Liêu Quỷ Ký Sự (14)

Chương 912 - Liêu Quỷ Ký Sự (15)

Chương 913 - Liêu Quỷ Ký Sự (16)

Chương 914 - Liêu Quỷ Ký Sự (17)

Chương 915 - Liêu Quỷ Ký Sự (18)

Chương 916 - Liêu Quỷ Ký Sự (19)

Chương 917 - Liêu Quỷ Ký Sự (20)

Chương 918 - Liêu Quỷ Ký Sự (21)

Chương 919 - Liêu Quỷ Ký Sự (22)

Chương 920 - Liêu Quỷ Ký Sự (23)

Chương 921 - Liêu Quỷ Ký Sự (24)

Chương 922 - Liêu Quỷ Ký Sự (25)

Chương 923 - Liêu Quỷ Ký Sự (26)

Chương 924 - Liêu Quỷ Ký Sự (27)

Chương 925 - Liêu Quỷ Ký Sự (28)

Chương 926 - Liêu Quỷ Ký Sự (29)

Chương 927 - Liêu Quỷ Ký Sự (30)

Chương 928 - Liêu Quỷ Ký Sự (31)

Chương 929 - Liêu Quỷ Ký Sự (32)

Chương 930 - Liêu Quỷ Ký Sự (33)

Chương 931 - Liêu Quỷ Ký Sự (34 - Hoàn)

Chương 932 - Nhất Nhật Vi Sư (1)

Chương 933 - Nhất Nhật Vi Sư (2)

Chương 934 - Nhất Nhật Vi Sư (3)

Chương 935 - Nhất Nhật Vi Sư (4)

Chương 936 - Nhất Nhật Vi Sư (5)

Chương 937 - Nhất Nhật Vi Sư (6)

Chương 938 - Nhất Nhật Vi Sư (7)

Chương 939 - Nhất Nhật Vi Sư (8)

Chương 940 - Nhất Nhật Vi Sư (9)

Chương 941 - Nhất Nhật Vi Sư (10)

Chương 942 - Nhất Nhật Vi Sư (11)

Chương 943 - Nhất Nhật Vi Sư (12)

Chương 944 - Nhất Nhật Vi Sư (13)

Chương 945 - Nhất Nhật Vi Sư (14)

Chương 946 - Nhất Nhật Vi Sư (15)

Chương 947 - Nhất Nhật Vi Sư (16)

Chương 948 - Nhất Nhật Vi Sư (17)

Chương 949 - Nhất Nhật Vi Sư (18)

Chương 950 - Nhất Nhật Vi Sư (19)

Chương 951 - Nhất Nhật Vi Sư (20)

Chương 952 - Nhất Nhật Vi Sư (21)

Chương 953 - Nhất Nhật Vi Sư (22)

Chương 954 - Nhất Nhật Vi Sư (23)

Chương 955 - Nhất Nhật Vi Sư (24)

Chương 956 - Nhất Nhật Vi Sư (25)

Chương 957 - Nhất Nhật Vi Sư (26)

Chương 958 - Nhất Nhật Vi Sư (27)

Chương 959 - Nhất Nhật Vi Sư (28)

Chương 960 - Nhất Nhật Vi Sư (29)

Chương 961 - Nhất Nhật Vi Sư (30)

Chương 962 - Nhất Nhật Vi Sư (31)

Chương 963 - Nhất Nhật Vi Sư (32)

Chương 964 - Nhất Nhật Vi Sư (33)

Chương 965 - Nhất Nhật Vi Sư (34)

Chương 966 - Nhất Nhật Vi Sư (35)

Chương 967 - Nhất Nhật Vi Sư (36)

Chương 968 - Nhất Nhật Vi Sư (37)

Chương 969 - Nhất Nhật Vi Sư (38)

Chương 970 - Nhất Nhật Vi Sư (39)

Chương 971 - Nhất Nhật Vi Sư (40)

Chương 972 - Nhất Nhật Vi Sư (41 - Hoàn)

Chương 973 - Bá Chủ Hồng Hoang (1)

Chương 974 - Bá Chủ Hồng Hoang (2)

Chương 975 - Bá Chủ Hồng Hoang (3)

Chương 976 - Bá Chủ Hồng Hoang (4)

Chương 977 - Bá Chủ Hồng Hoang (5)

Chương 978 - Bá Chủ Hồng Hoang (6)

Chương 979 - Bá Chủ Hồng Hoang (7)

Chương 980 - Bá Chủ Hồng Hoang (8)

Chương 981 - Bá Chủ Hồng Hoang (9)

Chương 982 - Bá Chủ Hồng Hoang (10)

Chương 983 - Bá Chủ Hồng Hoang (11)

Chương 984 - Bá Chủ Hồng Hoang (12)

Chương 985 - Bá Chủ Hồng Hoang (13)

Chương 986 - Bá Chủ Hồng Hoang (14)

Chương 987 - Bá Chủ Hồng Hoang (15)

Chương 988 - Bá Chủ Hồng Hoang (16)

Chương 989 - Bá Chủ Hồng Hoang (17)

Chương 990 - Bá Chủ Hồng Hoang (18)

Chương 991 - Bá Chủ Hồng Hoang (19)

Chương 992 - Bá Chủ Hồng Hoang (20)

Chương 993 - Bá Chủ Hồng Hoang (21)

Chương 994 - Bá Chủ Hồng Hoang (22)

Chương 995 - Bá Chủ Hồng Hoang (23)

Chương 996 - Bá Chủ Hồng Hoang (24)

Chương 997 - Bá Chủ Hồng Hoang (25)

Chương 998 - Bá Chủ Hồng Hoang (26)

Chương 999 - Bá Chủ Hồng Hoang (27)