Đọc Truyện Sát Dũng Giả - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Sát Dũng Giả

Tác giả: haruandkiryu

Đọc Truyện

Cậu là anh hùng, nhưng đồng thời cậu cũng không phải là anh hùng, cậu không phải đồng minh của con người càng không phải đồng minh của quỷ tộc, cậu là ai? Cậu đơn giản chỉ là Sát Dũng Giả