Đọc Truyện [Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước Mắt - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước Mắt

Tác giả: AsuramaruNana

Đọc Truyện

Hai con người phải có đến năm trăm cái liếc nhìn từ kiếp trước, mới mong đổi lấy một thoáng gặp nhau ở kiếp sau

Ta đến với nhau, vốn là duyên tiền định

Gian khổ đều cùng nhau vượt qua, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa

Thử hỏi thế gian được bao nhiêu tấm chân tình như thế?