Đọc Truyện [Shortfic][ChanBaek] Lớp trưởng, tôi yêu em! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Shortfic][ChanBaek] Lớp trưởng, tôi yêu em!

Tác giả: Gin_Nao

Đọc Truyện

*Note: Có H nhẹ. Chỉ là nhẹ thôi... hắc hắc