Đọc Truyện |Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em - Truyen4U.Net

Đọc Truyện |Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em

Tác giả: Duong_Vi02

Đọc Truyện

|Shortfic| |Chanbaek| Nợ Hai Kiếp Yêu Em

Author: _Dương_

Cover by: _Venicelio_

Character: Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền

❌NOTE: đây là fic SE! SE! SE! Điều quan trọng nhắc lại ba lần