Đọc Truyện Shortfic | Editfic | ChanBaek | Yêu Anh Hết Thuốc Chữa - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Shortfic | Editfic | ChanBaek | Yêu Anh Hết Thuốc Chữa

Tác giả: __channiiee

Đọc Truyện

- Title: Yêu Anh Hết Thuốc Chữa

- Author: Linh Nabi

- Link gốc: milkylin.wordpress.com

- Tôi chỉ là người re-post, không phải author

- Pairing: Chanbaek

- Rating: ai biết đọc tiếng việt thì cứ việc vô, ai không biết thì phiến =))

- Category: pink (tràn đầy =)) )

Status: Completed