Đọc Truyện Shortfic Tayang - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Shortfic Tayang

Tác giả: habangbang1023

Đọc Truyện

Trẫm rất yêu nàng
Nàng là tất cả của trẫm
Cho dù nàng ghét trẫm
Trẫm vẫn luôn yêu nàng
Và cả baby của nang