Đọc Truyện Sự Hình Thành Của 1 Villain (Deku x All) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Sự Hình Thành Của 1 Villain (Deku x All)

Tác giả: lequocviet123

Đọc Truyện

Deku mất hết lòng tin vào Hero, mọi người trong U.A và bạn bè vì họ nghĩ Deku lấy cắp sức mạnh của All Might...

Mình còn nghiệp dư mong mọi người ném đá