Đọc Truyện Ta là nữ chính ahihi ( NP- HuyềnHuyễn- hiện đại) .【Tạm drop】 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ta là nữ chính ahihi ( NP- HuyềnHuyễn- hiện đại) .【Tạm drop】

Tác giả: hoa_tan_cuc_nat

Đọc Truyện

Cô là Eira, nhị tiểu thư của gia tộc Williams.
Vì lời nguyền của gia tộc nên sống không được quá 25 tuổi.
Ngày cô chết linh hồn của cô được xuyên qua một cuốn tiểu thuyết NP nữ phụ văn, mà cô lại làm nữ chính.
Cứ được làm nữ chính ai ngờ là Nữ chính trong nữ phụ văn hazz, đúng là đời con mẹ nó quá cẩu huyết.