Đọc Truyện ta lạc vào thế giới của creepypasta [ Tạm Ngừng ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện ta lạc vào thế giới của creepypasta [ Tạm Ngừng ]

Tác giả: QuynTrn232

Đọc Truyện

tui xin lỗi vì tui không nhớ tên của của creepypasta nên xin lỗi các hạ ta sẽ cố gắng nhớ tên, cốt truyện đọc rồi hiểu OK nha🌹 tại hạ lần đầu viết nên đừng nén đá nha 😊😊 và đây là creepypasta nhưng ko phải creepypasta kinh dị mà cực hài :3