Đọc Truyện Ta trở thành người của kẻ thù - 我成了仇敌的人 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ta trở thành người của kẻ thù - 我成了仇敌的人

Tác giả: Cachet732003

Đọc Truyện

Tác giả: Điềm Thang Bất Điềm - 甜汤不甜

Nội dung: hiện đại, ABO, hoan hỉ oan gia, đoản văn

CP: (Bá đạo công X Nữ vương thụ) Dương Ngạn, Hà Phong

Nguồn: Hủ giới

Văn án:
Một Alpha hội tủ đủ 3 yếu tố cao phú soái thế nhưng lại bị một tai nạn giao thông bất ngờ mà biến đổi thành Omega, hắn còn không thể cường chống mà bị gả cho một Alpha cao phú soái lại còn là kẻ thù, cuộc sống từ nay về sau gà bay trứng vỡ, một đời thống khổ bị ăn sạch.

Đồng văn án:

Cố sự bắt đầu là y yêu hắn thật lâu thật lâu.

Cố sự kết thúc là bọn họ yêu nhau thật lâu
.
.
.
.
Link wp: https://quytkwon.wordpress.com/2016/10/20/ta-tro-thanh-nguoi-cua-ke-thu-diem-thang-bat-diem/