Đọc Truyện [taekook] [heart made from paper] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [taekook] [heart made from paper]

Tác giả: _leehanbi_

Đọc Truyện

"Trái tim của em không có hồn sao? Sao mãi chẳng rung động vậy?"

"Trái tim tôi làm bằng giấy đấy? Anh sẽ chẳng bao giờ làm rung động nó được đâu. Bởi vì người tôi yêu mãi mãi không phải là anh."

|- Heart made from paper -|

Start: 20.03.2019
End: 27.06.2019