Đọc Truyện Tam sinh tam thế _ Ngoại truyện ( News ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tam sinh tam thế _ Ngoại truyện ( News )

Tác giả: hoachau997

Đọc Truyện

Truyện News nói về chuyện tình của Đông Hoa Đế Quân và Nữ quân Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu . Chuyện tình yêu của Thái Tử Dạ Hoa sau khi tỉnh dậy với Bạch Thiển Thượng thần . Thành Ngọc Nguyên Quân với Tam điện hạ . Và chuyện về Bạch Chân thượng thần và Chiết Nhan thượng thần.