Đọc Truyện Tập Thơ 18 - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tập Thơ 18

Tác giả: tieuacma

Đọc Truyện

Chắc có vài người sẽ đen tối hóa cái tiêu đề nên Cỏ giải thích luôn...18+ Là các bài thơ viết khi đã hơn 18 tuổi...Và chẳng có liên quan gì tới EunYeon nên các shịp đừng ham hố nha .Chỉ là muốn lưu lại cho vui thôi....