Đọc Truyện Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tay phải nắm lấy tay trái, giữ tình đơn phương

Tác giả: user56085631

Đọc Truyện

Đừng dễ dàng nắm tay một ai đó đủ lâu, Vì đến khúc cuối sẽ rất khó buông ra.
...

Nguồn: Sưu tầm