Đọc Truyện Tề Gia Hậu Trạch Ký - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tề Gia Hậu Trạch Ký

Tác giả: Lhasa_52

Đọc Truyện

Thế cục như cờ, lòng mơ thiên hạ

Dã khí bừng bừng, che mờ linh tâm

Một thoáng quay đầu, trăm ngàn tư niệm,

Một khắc lầm đường, vạn dặm phong sương.


Cuối triều Nam Tiền thời thế loạn lạc, ở trên đại quan quý nhân bất an lo sợ, phía dưới bách tính ăn không no mặc không ấm
Duy chỉ có Tề gia- đệ nhất thương hộ ở thành Nguyên Khang lại vinh hoa phú quý, vô ưu vô lo mà hưởng thụ, trong phủ chủ tử đơn bạc, không thiếp thất cũng chẳng nàng hầu, hòa hòa thuận thuận.
Nhưng bên trong tòa đại phủ viên mãn đến hoàn mỹ đó, chính là sự tàn nhẫn đến đáng sợ ...
..................
Hắn-Tề Niên Tuế , một bụng quỷ kế, tâm tư thâm trầm bất định, xem cả thiên hạ như bàn cờ tùy ý sắp xếp cục diện. Nhưng dã tâm lớn.... Làm sao lớn bằng nổi khổ mà hắn từng trải qua? Trái tim lạnh lẽo... Sao chống lại được sự ôn nhu nhuyễn ngọc của nàng? Đến cuối cùng mới nhận ra, hóa ra những thứ nhiều năm quyết tâm đoạt được, lại như hoa trong gương, trăng trong nước, hư hư ảo ảo! Duy chỉ có tấm chân tình kia là tồn tại!