Đọc Truyện Thám Tử Âm Dương - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Thám Tử Âm Dương

Tác giả: NguynSm089

Đọc Truyện

Một văn phòng thám tử nhỏ nằm trong một con hẻm, được người đời truyền tai nhau rằng nơi đó được bao bọc bởi những âm hồn ác quỷ. Sáng phục vụ người sống, đến đêm , vào đúng giờ Tý, sẽ phục vụ những người trong cõi âm.