Đọc Truyện THẦN TƯỚC KÝ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện THẦN TƯỚC KÝ

Tác giả: PiDanZi

Đọc Truyện

Xin chào các bạn, mình là Lộ Tây Pháp.

Truyện Thần Tước Ký này có bối cảnh mang nét phương tây thời trung cổ (lúc đó vẫn chưa có súng ống nhé) nhưng phong cách lại mang nét của phương đông, nói dễ hiểu có nghĩa là tên nhân vật trong truyện và địa điểm đều được ghi bằng Hán Việt.

Tóm tắt truyện thì nói rằng: Hai trăm năm trước có một thiên thạch từ ngoài vũ trụ toạ lạc xuống một phiên đại lục. Phiên đại lục này có tên Á Tử Lan, thiên thạch mang trong nó một thứ sức mạnh được gọi là Hồn Năng, từ đó về sau. Phiên đại lục này thì tràn ngập trong thứ sức mạnh ấy.