Đọc Truyện Tháng năm rực rỡ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Tháng năm rực rỡ

Tác giả: Writer_Jane

Đọc Truyện

•Author: Jane
•Category: Naruto manga, Naruto anime, Naruto Fanfiction, Long Fic, HarunoSakura, Romantic, Harem, Itasaku ...
•Length: Long Fic
•Rating: P (all ages)

Itachi từng nói, chỉ cần đó là Sasuke và Sakura, anh ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ anh ta có. Itachi cũng từng nói, chỉ cần đó là Sasuke và Sakura, anh ta có thể đánh mất bản ngã và cuộc đời của mình.

Sakura có một lực hút trái đất kì lạ, rằng chỉ cần ai đó tiếp xúc với cô, sẽ không thể rời mắt một giây.


•Đôi lời:
>> Follow để khi tác giả ra truyện thì có mặt ngay nhé √(~ 3 ~ √)
>> Đừng mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến:3